GALICIA INFORMACI�N .com

GALICIA INFORMACI�N .com
Como tiven que reinstalalo todo aproveitei para por a google toolbar 2.0 e, eiqui est� a primeira consecuencia da compra de blogger por google... a toolbar trae un botonci�o para postear instantaneamente e poder referir as webs que visites. Tamen trae un anti pop-ups. Vamos, que est� ben.

Mais contrareforma

Ouuuuuuu���
En que quedamos?... hai ou non hai que reformar... os PPs ve�a dicir que non � preciso reforma-la constituci�n e � mesmo tempo ve�a a facer reformas no ordenamento xur�dico... reformas � carta. Non foron tan r�pidos para reforma-lo c�digo penal contra os maltratadores e moito menos te�en inter�s en reformalo contra os que nos estafan a todos falseando as contas das suas empresas e o su capital, nen contra os que empregan o p�blico para se forrar...

Tremelles � c� co resultado de catalu�a pois al� non poden dicir que o voto est� condicionado polo medo e f�delles moito que a chave a te�a Esquerra que � un partido que pide a reforma constitucional sen terlle dado xamais p� � terrorismo ( que � a baza electoral do PP �cando se decatar� ETA de esto? ).

Eu quero votar nun referendo constitucional completo ( ou sexa que se propo�a reformar toda a carta magna ) polo menos unha vez na vida; terei dereito non?. E non coido que para decidir cando eso acontece se deba deixar en mans dos "nosos representantes" se non que debe existir unha consulta obrigatoria e peri�dica cada 20-25 anos.

Kase non volto...

Ouuuuuuu���
Pois por fin aconteceu que un bo dia o meu PC non quixo facer as tarefas asignadas; non arrincaba as aplicacions e o sistema ia lentisimo... non atopei nada co antivirus nin cos anti spyware , non puiden restaura-lo sistema e.... !que carallo� creo que un ano sen formatear xa � moito tempo.

Logo de 3 intentos descubrin que se deb�a tratar dun problema de hardware pois retirei a tarxeta PCI- USB e cambiei a tarxeta gr�fica AGP por unha PCI e por fin puiden reinstalar windows e os demais programas sen maior dificultade.

agora quedame por descubrir porque carallo o teclado ten trocado o xogo de caracteres... por exemplo @ sae con altgr na letra "q" en vez de no 2 e o til est� xunto da "P" en canto de xunto � "�" , pero como vedes esta estrana graf�a segue no seu sitio. pero, a politica � para o seguinte post.

Kase non volto.

O da FEM...

Ouuuuuuu���

O pp volta a se envolver na bandeira de espanha a escasos meses das eleccions.. con premeditaci�n e alevosia tenderonlle unha trampa � SOE que non precisaba de listas de consenso nen rabos de gaitas, logo sacaron a famosa proposta en "defensa da constituci�n" e... Lectura xeral: os socialistas pactan cos nacionalistas para chegar a un cargo, nos defendemos a constitucion fronte a todas esas forzas que buscan a inestabilidade das vosas vidas.

O "fontaneiros" do pp parecen afeitos �s campa�as de nadal i � que hai argumentos que son apostas sobre seguro. P ex. : O medo.

Fin da "finde"

Ouuuuuuu���

Voltamos da "finde" na cosmopolita capital... por primeira vez dende hai moitos anos me choveu estando ali. Recomendacions: 1- Andar cos ollos ben abertos, pero sen pararse en ninguen, 2- Non caer no cotian, se tes "pizzamovil" no povo pois vai a algo diferente... �non?. 3- non te acomplexes, a maioria son de fora coma ti. 4- Boas comedias: "confesiones de mujeres de 30" , "como en las mejores familias"...

Jornadas de atencion sanitaria

Ouuuuuuu���

Altamente inespec�ficas e moi ambiciosas pareceronme a min. O programa tentaba tocar de todo dende Xesti�n pura e dura pasando pola consabida conferencia de "gur�s" sobor do futuro da sanidade espa�ola ata os posters de "a prop�sito de un caso" ou "pregunteillelo � vici�a..." e talleres pr�cticos mais propios de cursos e seminarios espec�ficos.

�que ga�amos?:1- ver xente que quere currar en organizar movidas deste estilo. Tomade nota os que queredes traer congresos rexionais de especialidades m�dicas. 2- Co�ecer as instalacions novas da UNED en Ponferrada e saber que se pode contar con elas para estas cousas ( e outras). 3- aprender cousi�as pr�cticas da vida.

E DESPOIS QUE?

Ouuuuuuu���
Cando lle comentas a alguen o tema de Ver�n o primeiro que che preguntan �: e a quen nomearon?..., Logo s� cesaron o xerente e o director de enfermer�a?... non sabe un ben que dicir estarei atento claro.

E vos preguntaredes como sei que o "masca" (JJB) ten d�bedas co concello de Verin?... pois claro, gracias a google. Por que non provades un dia a facer unha busqueda co voso nome entre comillas?; sabede que as debedas que te�ades (e as multas) se dan por notificadas en via recadatoria publicando un edicto similar � que vos comentei no post anterior.

En fin, o peor ser� para os que estades dentro, tan arraigado ti�amos o de "logo vir� o que b�s os far�"... coma para non tremer...

DEMISIONS

Ouuuuuuu��� A todo porqui�o lle chega o seu San Marti�o; tal vez a frase non sexa xusta (Sobor de todo por Enrique), pero mais de un o pensar�a onte na FH Ver�n tras a demisi�n do Xerente e do "Outro"... � final foi o asunto das c�maras o que os levou por diante.�Como non o adivi�ei?, � evidente que Jos� M� Hernandez Cochon ( o conselleiro) non se ia presentar no parlamento de galicia nunha comparecencia sobor do tema sen ter algo que o parapetase da oposici�n. E oferta as cabezas dos seus m�rtires para aplaca-la sede de vinganza dos dema�s. Que non haber�a nos ambentes do PP local e provincial para evitar ou propiciar estas demisions?... Estar� implicado "cabez�n" no tema?...
O que estas li�as escrebe, coma primeiro presidente e logo coma secretario do comit� de empresa desco�ece si a sala da que se fala era ou non a das reunions do comit� na s�a �poca, moito o sospeitamos durante a negociaci�n do convenio, pero... Con Enrique non te�o nada que dicir, para min (persoalmente) non foi malo; incluso lembro que en medio de todo aquelo tivo a deferencia de preguntarme pola mi�a compa�eira cando estaba ingresada e ofertoume aplaza-la negociaci�n ata que tivese os meus temas en orde. Do "outro" non vou facer comentarios sempre pensei que era inmoral escreber contra algo por ter a natureza que ti�a e logo ser o seu dirixente e aproveitarse desa natureza para medrar.
Tal vez o que mais se puidese alegar de estas demisions en outro tempo non se alegre... ter� dabondo con que o seu nome apareza no BOP por deber recibos de contribucion... (ver BOP Ourense 22-03-03 ).

Vai un ano que partiu

Ouuuuuuu��� Pasou coma se nada; pero hoxe fai un ano que partiu en dous e afundin.... mais o problema segue ah� con toda a s�a forza ( coido que ainda mais forte); as� o puiden ver onte. �que mala tarde para estar encerrado co sol!.
En fin, deus apreta pero non afoga.

Carreira de San Martinho

Ouuuuuuu��� Gran ambiente hoxe en Ourense na pedestre de San Marti�o. Gran comentario do se�or Manuel Rosales (para min un exemplo como deportista) sobor do pouco "populares" que estan sendo alguhas das carreiras pedestres nas cidades de galicia; menos fixo de saida, menos premios desorbitantes e mais b�squeda de participaci�n cidadan porque o obxectivo das carreiras populares � fomentar o deporte na cidadan�a en xeral (por moitos motivos), para fomentar o deporte de elite deber�an organizarse eventos de pista ou cros para federados.

Prestige

Ouuuuuuu��� Xa fai un ano. O barco segue ali coa sua carga, e a pesares da intoxicaci�n informativa o certo � que a opini�n da xente na r�a � de desconfianza. �Como se come que institucions tan valoradas tal que o CSIC e o departamento de bioloxia mari�a da UdC informen que o ecosistema esta seriamente ameazado e os gobernos digan que "estamos ainda mellor que antes"?.
Apoiemos as manifestacions de Nunca mais e Burla Negra porque por desgracia, a verdade sair� coa sua mancha... e deixara o pobo e a natureza a descuberto e os poderosos escachando a rir.

San Martiño

Ouuuuuuu¡¡¡: Xa pasou a festa das castanhas, pasadomanhan é a festa do "castanhazo"... para os interesados na parte de verdade que permanece oculta este enlace. http://adegagaliza.org

Teño problemas co xogo de caracteres, todo o que marco con tiles, os signos de puntuacion e o ñ (nh) non se reflexa ben no blog polo que opto pola grafia portuguesa e por emprega-lo menos posible os outros signos.

ENGADO LINKS

oUUUUUUUU�����

a ver si puxen ben os links
O primeiro post en "serio". Gran privilexio para todos os que puidemos asistir � teatro Bergidum a ver a "el brujo" na obra "San francisco juglar de dios". Doulle a todo e doulle xusto na li�a de flotaci�n. Un xenio.
Gracias � mi�a compa�eira, que gran regalo de cumpreanos.
Agora só me queda face-lo link dende a miña web ata este caderno...
Vou facer-lo caderno via blogspot a ver si por esta...
Non sei q mais facer para poder colgar esto na miña web
e vou outra vez...

Primeira

Boeno, pois vou probar como é esto dos weblogs
teño moito interés en ver esto na miña páxina.