O Vello truco da 'marcha atrás'

A situación de crise sigue a galopar esnaquizando empregos e ilusions mais sen afectar ó beneficio dos causantes principais que seguen a laiarse do mal que o teñen feito ó prestar tantos cartos así; 'a lo loco'... 600.000 millons de € prestaron e xa saben que un 10% ou mais non o van recuperar senon como tixolos-lixo os mesmos que axudaron a adquirir.

Pero eso non importa as reformas que hai que facer atinguen ós gastos no que sexa 'non productivo' e unha suba de impostos 'solidaria' poñendo a tirita antes que a ferida.

Xogan ás agachadas dicindo hoxe unha cousa e facendo outra ós 3 días por... desorienta...r. si, non só están eles desorientados senon que tentan desorientar ós demais. A futura conxelación salarial dos empregados públicos non é mais que un exemplo; falan e falan do poder adquisitivo poden dicir o que queiran, cun IPC en 0 ou negativo... o que non sae á palestra é a perda de poder adquisitivo dos derradeiros 5 anos mentras o estado e o entramado financieiro-inmobiliario obtiña estrepitosos beneficios desvergonzados.

Subirlle impostos ós ricos é como parar unha riada botando auga... ós ricos hai que restarlles escondites para os cartos e facer pagar polo que posuen e non 'moven' ou sexa que volte o imposto de patrimonio que ese sí que dá no 'improductivo' e non o IVE ou o imposto de sociedades. Outra cousa é o imposto de sucesions... ahí os politicos si que entenden de igualdade e tratan igual a quen hereda unha propiedade que a quen heredea 100...
Publicar un comentario