A democracia (¿non?) rematou o domingo

OUUUUuuuu... E pasou outro acto da protodemocracia esta.

A min chamoume a atención a actitude de certa xentiña que se fartou de dicir que os que se abstiñan ou votaban en branco que logo non tiñan dereito a se queixar... esa é a mentalidade de quen se cree este conto de "vote agora e cale para sempre" ou o que é o mesmo; si votaches ós que saíron e non fan o que che dixeron eres un parvo.

Pero non é así; non. Na DEMOCRACIA así con maiúsculas faise a diario e debe consistir en que os cidadans formemos parte da análise de situación, da elección de opcions e da posta en marcha destas. Si o caso fai precisa a elección de representantes estes deben ter un compromiso escrito non descriptivo do que van facer senon de cómo van seguir mantendo contacto co grupo de electores, un compromiso de comunicación regular e de rendemento de contas periódico de actividades e ingresos obtidos, de proxectos e de análises e informes. Porque particularmente eu non creo que debamos votar por internet pero si que a política debera empregar internet para brindarmonos ós cidadans a información de xeito directo.

O que aconteza non vai ser "culpa" nin "obra" dos que escolleran unha opción política ou outra ou dos que optaron por permanecer na casa ou facer cousas co seu voto (que foron moitos) os abstemios (politicamente falando) e os ebrios (de poder ou de carraxe) teñen a mesma responsabilidade de cara ó futuro... Si a partir do domingo permanecemos calados sen participar. Entón si que a democracia terá perdido... outra oportunidade.

Eu desta volta recoñezo que non me activei para nada... penso que cecais era un momento gris pois nun entorno de turbulencia a xente non soe queren mais trocos... semellalles revolución pero iso foi o que aconteceu en Islandia ¿non si?
Publicar un comentario