1% 4% 5%

OUUUUuuuu...

O BCE presta cartos (ás entidades financieiras) ó 1%, O estado paga a súa débeda ó 4%, os concellos e comunidades vanna pagar ó 5%... Van a prestar as entidades financieiras eses cartos que lles presta o BCE ás iniciativas empresariais? Serían parvos si tal fixeran.

Parecenme que poñendo solucions inversas como facilita-lo despedimento e a perda de poder adquisitivo (e polo tanto baixando o consumo interno) non se vai a remontar esto.

Os que gobernan dín que o problema da sociedade é o paro pero poñen solución para que o sector financieiro sega a ter grandes beneficios... e para que o consumo interno sega a caer. Ou minten e nos fan parvos ou non teñen en conta a realidade de aquí.

E todo iso tendo en conta que a débeda mundial está mal distribuída e que en realidade non son os paises que están na picota os que mais deben.
Publicar un comentario