Diana na diada

OUUUUuuuu...

Hoxe é 11/S moitos son os acontecementos que nesta data se festexan ó longo do mundo (e mais si tiveramos en conta culturas xa extintas) pero aquí a cousa se centra na Diada como reivindicación da nacionalidade catalá escudandose nunha suposta democracia do feito nacional catalán cando unha cousa non ten porqué ver coa outra.

Para min pobre cidadán de a pé o principal valor, a "proba do algodón", dunha DEMOCRACIA é a tolerancia coas voces que discrepan e neso o sistema político no que vivimos ten dado moitas, moitísimas mostras de non cumprir ... esta "proba do algodón" só tería como barreira a ruptura cos dereitos humans, en particular co dereito á vida.

E non teño eu claro que na forma de goberno que o espectro político catalanista poda por en marcha nunha plausible independencia se tolere a presenza de forzas "unionistas" ou se deixe dentro do sistema xurídico a instaurar a posibilidade dunha nova unión (ou da independencia do val de Arán).... ou sexa que presumen ou vocean o que non teñen.

Logo está o asunto económico que ven sendo que pensan os futuros gobernantes do estado catalán que poderán estar integrados na UE (dereito que non lles nego por moito que dende Madrid pensen que teñen dereito a veto o que eles pensen non conta senon o que diga Herr Angela) e recibir fondos e prebendas... ignoran que xa vai moito, moitísimo, moiiiiiitísimo que son unha rexión desenrolada e que a súa integración na UE sería en status de CONTRIBUTOR NETO e, seguramente, dado o desfase ingresos-gastos o futuro estado nacería intervido tal e como está agora a Generalitat...

En fin, ogallá a xente fora capaz de ver as manipulacions ás que é sometida e optara "en conciencia" polo que pense que mellor lles representa e é mellor para o seu futuro pero sen autoenganos nen falsas expectativas.
Publicar un comentario