A carta de Mariano

OUUUUuuuu... A restora Mariano está a escribir unha carta breve, tan breve que pode que sexa un telegrama: Preciso tempo ("Ich brauche Zeit" no orixinal).

O Certo é que o plan de facer outro recorte de 7000 millons de €uros nos presupostos das administracions de aquí a Decembro acaba de toparse contra un muro de votos... un recorte preciso "POR LEI" porque os ingresos non igualan ós gastos e a sacrosanta constitución (esa que foi violada polo PP$o€ unha noite de xullo) así o determina.

Mariano precisa que Herr Ángela mire cara a outro lado ata pasar Novembro e, si sobrevive no goberno, lle pase a peaxe precisa daquela. 7000 millons e unha reforma laboral, unha rebaixa de pensions, o desmantelamento do sistema de protección de emprego, a "apertura" da sanidade... o ideario neocon.

Os gobernantes que chegan non deben esquecer que o endebedamento xa non é solución porque é ILEGAL (o p$o€ tería que sabelo pois o firmou) e non lles vai ser doado cumpri-las expectativas sen mellora-los ingresos e restrinxir alguns gastos...

VEREMOS.
Publicar un comentario