Tendeuse a moza galiza

na praia das mil festas

do sol a disfrutar...

mais ¿que seria o que

veu a súa faciana manchar

con pecas marrons e negras?

¿como sería en tan pouco tempo

i en tan concreto lugar?.

Mil cabezas ten a hidra

do lume forestal;

son paisanos os que o encenden,

e os que acoden ós apagar.

Os politicos non entenden

do monotono fungar;

o noso capital arde

¿porqué alguén o quere queimar?.

Cinzas, fume, noite pecha no serán

tristeza da nosa moza

arde que te arderás

mágoa nas nosas festas

e bágoas para o apagar.
Publicar un comentario