Primeira trifulca

OUUUUuuuu

Un ano dempois de se acada-lo acordo de gobernabilidade a 'parella' está a vivir a súa primeira trifulca. Centrarse en quen ten razón non vai facer mais que agranda-la bola de neve e levar o que é un puro formalismo a un plano de confronto mais profundo que pode rematar quebrando verdadeiramente o entendemento e, polo tanto, a efectividade da acción de goberno.
A realidade do tema non é que o BNG faga uso da súa independencia e aplique os preceptos dun goberno civil, emanado do pobo soberano e láico e non se quera "face-la foto" na catedral coa curia; o verdadeiro 'quid' da cuestión estivo na adxudicación das licencias de TDT locais e, seguramente, non tanto por a quen se lle asignou senon polo "reparto" desas asignacions... Porque dicir dí moi bonito que non se queiran face-la foto cos cregos ó mesmo que non debían querer facerse a foto cos monarcas mais.
Pataletas a parte a reacción de Tou está a ser a dun neno 'pillado' cometendo unha falta; si realmente respetase ós seus socios de goberno non entraría nunha polémica que só pode beneficiar ó PPdG. Co doado que sería dicir que eles o fan por "responsbilidade institucional e por que asi o sinte a maioría dos galegos"; neste tema a coherencia xoga a favor do BNG pois o que verdadeiramente se festexa en Galiza é o "Dia de Galicia" (mirade o calendario de festivos), mais o sentido común debería avisarlles o fondo SINCRETISMO dos galegos que, dende tempo dos romanos, identificamos ó apostolo co 'super' do común dos galegos (Prisciliano por exemplo) o que fai que moitos maiores digan: "O apostol é galego"; polo tanto moita coherencia, moita dignidade mais un craso erro dos intelectuais do BNG.
Polo ben do pais agardemos que a cousa non vaia a maiores e non escomencen a sair declaracions do tipo "de ese tema pregúntelles a eles que o teñen asigndao" ou "a responsabilidade de tal tema é de tal partido" tentación que pode existir dada a proximidade da cita electoral municipal mais que se debe deixar para os niveis inferiores da administración. Tou e Quim deberían pasar unha semana de vacacions xuntos para retoma-lo entendemento.

Publicar un comentario