Puntiños, puntos, puntazo

OUUUUuuuu

A modalidade do permiso de conducir "por puntos" iniciou a súa andaina en España non sen grande DEBARTE (Debate nun bar) e comentários sesudos de sesudos tertulianos posuidores da verdade única e universal. Os medios de comunicación, sempre tan orixinais eles, lanzaronse a facer a mesma reportaxe-investigación embarcando a unha equipa cos axentes do control de tráfico (que ben puideron todos encargar a mesma reportaxe e aforrar) para facer patente o mesmo: Por moito medo que se poda crear cunha medida as infraccions seguen a cometerse coa mesma intensidade... SI, eu afirmo que TODO SEGUE IGUAL, que non ten trocado ren pois o que realmente pode estar acadando efectividade no canto das infraccions denunciadas (a estas alturas alguns diarios xa falaran de millons de puntos 'perdidos') é a presión maior ou menor das autoridades cohercitivas -axentes e patrullas- nas estradas. Pecan, dende o meu punto de vista, de grande ignorancia do que é a estatistica quenes argumetan coa disminución de vitimas nestes primeiros 15 días... en realidade non se pode facer comparación mais que a medio (1 ano) ou longo prazo; pois unha disminución tan puntual pode deberse a demasiados factores.

A miña asesora persoal e un que ten pouco seso mais sempre lle gusta falar caemos na conta de que O MELLOR ERA ANDAR SEN LICENCIA pois unha vez recibida a correspondiente 'receta' no caso de seren "cachados" pága-la e segues viaxe tan ricamente como puidemos comprobar nunha desas reportaxes das que falaba na que a patrulla deten un vehiculo porque os ocupantes (parexa e nena pequena) non levaban postos os cintos de seguridade nen dispositivo de retención de crianzas, o conductor dixo non ter licencia: "pero estoy apuntito, para la semana la saco". ¿cal foi a sanción?: Multa (cartos) e disminución de puntos (que ainda non ten) e !!!SEGUIU VIAXE¡¡¡. Eu denunciaría ós axentes por permitir que unha persoa sen licencia seguise conducindo e que a crianza seguise viaxe sen o dispositivo de retención homologado.

Así que son moi crítico co tema da licencia por puntos que, semellame, que vai quedar nun "plano de futuro" para as autoescolas que vian disminuir perigosamente a súa potencial clientela debido á inversión da pirámide poboacional e que gracias a este "artificio político" voltan a TERNOS A TODOS DE CLIENTES.

¿e ti que porpós listo do carallo?, me diredes -e non sen razón que é unha mágoa que un pais marche tan mal estando tan cheo de listos-. Pois dende logo tendo en conta as múltiples casuísticas coñecidas de auténticos listos que libran das multas polos vericuetos mais insospeitados (ia a 160, pero é que o fabricante do coche certifica que non pode ir a mais de 150...) eu coido que a medida mais efectiva polo seu caracter IRRECURRIBLE e realmente molesto é A INMOBILIZACIÓN DO VEHICULO polo menos nos casos de non posuir licencia, taxas de tóxicos (que o alcohol non é o único problema), velocidade > 30% da permitida e tódalas infraccions tipificadas como "moi graves" isto si faría que a xente o pensase dúas voltas...

¿E o tema da reforma do código penal aprobada onte?: o mesmo que as multas, son recurribles e seguramente terán vericuetos polos que os abogados e xuices poderán exonerar a amigos e a quen pague a minuta como o sangrante CASO FARRUQUITO.

Pode que o PUNTAZO que propoño teña a pega de quen controla ós axentes -moi dados eles a facer uso das súas preferencias persoais á hora de aplica-lo código- e quen se fai responsable do vehiculo se ten que quedar abandoado na via; que, por certo, é a estratexia que seguen os que teñen accidentes e van "cargados" para que non se lles faga a proba de tóxicos. Mais, os axentes xa fan uso (e abuso) da súa autoridade rebuscando calquer excusa para multar se non lle gusta que a túa matrícula sexa OU no canto de OR ou se a pegatina do coche leva unha vaca marela sob a bandeira galega no canto do toro osborniano por riba do roxigualda ou si o teu nome 'no está en castellano'... e ós coches ben aparcados nas vías públicas son roubados, raiados, pintados, queimados... vamos, que o perigo para un coche inmobilizado polas forzas da orde (curiosa expersión; ¿porqué a orde precisa de forza?) é o mesmo que para calquer outro.

EDICIÓN 24 DE XULLO

Dándolle voltas ó xa publicado ó redor deste tema pónseme ainda mais claro: só se trata de facer negocios.
As aseguradoras apresuraronse a sacar coberturas que axuden a supera-los períodos sen carnet e subvencionen a recuperación de puntos dicindo que NON EMPERGARAN O SALDO DE PUNTOS PARA ESTRATIFICA-LOS PREZOS POIS OS PUNTOS NON TEÑEN RELACIÓN CO NIVEL DE SINESTRALIDADE. ¿Entón esto non se fai para disminui-la sinestralidade?.
Os analístas económicos esperan que melloren as contas do estado POLO AUMENTO DE RECADACIÓN e a suposta diminución dos gastos de atención ós accidentados... ¿logo, ós accidentados non lles pagan a atención os seus seguros?.
Publicar un comentario