Sintomas, Signos e fora da tolemia

OUUUUuuuu... Un sintoma non se obxetiva, tes que confiar no que escoitas dicir ó doente; Tardá deu síntomas de fascismo e de un excesivo vencello coa historia. Berrar "morte a tal..." non ten xustificación por moito que o mentado fora xa morto vai moitos séculos ou sexa o sucesor nomeado e consentido dun xenocida, inmune á lei e cometedeor de diversas estafas filosóficas i económicas. Non ten sentido nunha nación democrática ou nun proxecto político democrático manifestando desexos de morte.

Un sígno é algo obxetivable, pódese tocar, verificar en análises e imaxes. Así si analizamos os documentos do goberno franquista veremos que un señor apelidado Fraga iribarne estivo presente e consentiu "colgar" a outros seres humanos, deu orde de reprimir mediante a violencia a moitas persoas e non só en aquel goberno dictatorial senon cando voltou a exercer o poder por vontade do pobo; todo elo comprobable nos arquivos dos medios de comunicación e nos oficiais (algún día).

A tolemia "Mad" sácanos fora da realidade "off". O afán da usura, transformase en 'dereito' sen ler na letra pequena... Pensan que poden pretender gañar 'algo mais' investindo en 'alto risco' sen ter, en verdade, risco. Así os estafadores son estafados e piden apoio da súa vitima: O estado.
Outra proba mais da feblexa dos controis dos mercados financieiros que tanto preocupa nos círculos esquerdosos mais ¿porqué non se preocupan, de verdade, de que tódolos beneficios sexa da clase que sexan paguen impostos no lugar onde se producen?
Madoff non vai ser un caso aillado quedo por saber cando 'reventaran' os fondos dos paraisos fiscais...
Publicar un comentario