A anunciada.

OUUUUuuuu...Chega a "embestidura" e o Sr. Feijoo vai a ter que alterar algo o seu discurso porque ZP moveu o banco e fixo un novo goberno mais político como cargando sobre o partido a responsabilidade da recuperación. Si lle sae ben poderá gaña-las vindeiras eleccions pola contra si a crise é, como semella, algo alleo que se viu potenciado por fallas estructurais como o monocultivo do ladrillo, a baixa productividade e o baixo investimento en I+D+i verdadeiro motor das economías desenvolvidas.

O asunto vai ser que un goberno de dereitas vai reivindicar dende Galiza o que nunca reivindicara e que haberá que grabar cada petición e repasala ben porque a volta da esquina pode vir un novo "goberno amigo" que faga posible esas peticions.Como grabadas deben estar as promesas del mesmo as que dixo e as que obviou que son as mais importantes agora.

Neste tempo de procesions e sangrias/limonadas os penitentes son os milleiros de parados que confiaron nunha bonanza sen fin e os que confiaron os seus aforros ós cantos de serea de quen levaba os beneficios cara a investimentos lonxanos hiperproductivos e "segurísimos"... dúas situacions que pouco teñen que ver co beneficio da banca que fixo malos investimentos cos fondos neles depositados. A diferencia é que á banca hai que rescatala por non sei ben que papel "imprescindible" e ós traballadores e aforradores non. O curioso caso do modelo no que ningúen é imprescindible salvo quen preconiza o modelo.

Chega o seu fin a aventurilla de alguns que 'quixeron voar' e perderon contacto co chan e agora aterran... deixando fora moitas ilusions e unha lousa enriba do patrimonio común dos galegos.
Publicar un comentario