O paradoxo da árbore

OUUUUuuuu...

Na casa dos meus vellos, en Lalín vai para 20 anos prantei dúas nogueiras...


Unha delas houbo que 'pinchala' vai 4 anos porque metía as raices no puzo (o puzo que se fixo dempois de prantada a nogueira, que quede claro).

A outra, semella, vai ser vítima do PLAÑ polo que o concello de Lalín cos cartos do goberno do estado fai facer aceras novas ou renova-las existentes. Así pois mentras nalguhas beirarúas das vilas e cidades se prantan árbores aínda que estorben para circular con sillas de neno ou carros de compra, neste caso se vai talar unha árbore para facer unha beirarúa o dobre de ancha...que non deixamos rampas para as sillas...e?, que non hai ese ancho de beirarúa en lugares con mais transito...e?...

Chamámoslle progreso a tantas cousas...

Eu vou teimar...que sempre coidei que as cousas feitas polas mans dun ben valen un esforzo.
Publicar un comentario