Estrelas ben distintas.

OUUUUuuuu...Nestes días de San Xoan veñen de finar dous persoeiros diametralmente opostos ó meu parecer. O neno que non soubo medrar "MJ" un exemplo de talento e autoodio a grandes doses tremendamente desequilibrado que foi costa abaixo toda a súa vida no medio dun fervor popular cuasi relixioso e Vicente Ferrer, un 'santo' de nova estirpe que soubo desfacerse da tiranía da caridade evanxelizadora e achegarse á realidade dos mais desfavorecidos no pais co réxime xenofóbico mais arraigado do mundo, tanto que cáseque non recibe críticas a nivel diplomático no mundo. Foi medrando ó longo da súa traxectoria ata acadar que o seu exemplo cundise en milleiros de persoas e que o seu impluso valese a millons para mellorar sustancialmente o seu xeito de vida de modo perdurable e sustentable.

Agora que os une a morte un poderá ser xa a estrela perfecta á que nin os feitos mais escuros e repugnantes poderán mancar na súa sona e a bancarota da súa economía se vai transformar nun maná de millons para os seus escasos herdeiros. O outro será o modelo a ocultar polos medios e os poderes temerosos de ver como se demostra que con pouco se pode acadar moito si esta dirixido con honestidade e honradez cara un fin xusto.
Publicar un comentario