A sensación "Titanic"

OUUUUuuuu... Os europeos embarcamos no €uro como si fose no Titanic; pensamos que fose o que fose a afrontar non afundiría. Confiabamos nos "compartimentos estancos" dentro do mesmo barco e na 'Coraza' da unidade.

Dí a miña 'conselleira financieira' que "Spain vai ser 'intervida' esta semana"...seica escoitou falar a "Herr Ángela" e se decatou de que 'puxemos á raposa a coidar das ovellas' e que 'Berlusconi é un paiaso (rico, pero paiaso) e esta -´Herr Ángela- unha raposa endiañadamente mala'; eu digo que si hai que establecer mecanismos de vixiancia dos movementos financieiros habería que empezar polos capitais directa e indirectamente vencellados ós líderes políticos; mais que nada para "demostrar" transparencia e tal.

Ó cabo, que a cousa está "moi malita" e que non sei si haberá chalupas para todos e botarse á auga só co chaleco salvavidas é morrer conxelado.
Publicar un comentario