A meta-sentenza

OUUUUuuuu... Como si fose unha revisión sistemática ou, aínda mellor, unha metasíntese o poder non democrático do tribunal XXL (non electo pola cidadanía, co mandato caducado, con sesgo politico manifesto...) redactou un collage satisfatorio para todos e para ninguén.

E conqueriu publicalo en datas obtusas nas que a masa anda ó que anda e lle preocupan circus et panes, panes et circus por igual mais non lerias xuridico-políticas. U-los que querían boicotea-lo cava? hai silencios vergoñentos e, dende logo, o silencio destes meses respecto a non boicotea-lo sistema financieiro (non mercar con tarxeta, non pagar comisions, etc.) é bastante triste.

Como na idade media pensamos que a igrexa impuña cousas ós gobernantes cando a realidade era que había un contínuo asalto dos poderosos á igrexa para que se manifestara a prol dos seus intereses... agora sucede o mesmo coa des-información; xa ninguén se cree as noticias dun medio (dunha única fonte) porque non se trata dun asalto dos medios ó poder senon dun asalto do PODER (económico) ós medios; o control da información, do que dí e do que non dí, é fundamental nesta proto-democracia.

Silencios de verán ó refuxio de berros atroulados, ó refuxio das necesidades crecentes de miles de persoas empuxadas a mercar o que malamente podían pagar e agora non teñen con qué, ó refuxio da incredulidade e a desorientación dos que creiamos no estado do benestar e vemos como vai quedar nun estado do 'salvese quen poida'...

Ós refuxios, escomenza o bombardeo.
Publicar un comentario