A sentenza campiona e o vuvucelamento.

OUUUUuuuu... Outra volta os políticos demostran que a súa mente só ten 4 anos de horizonte.

A campiona das sentenzas deixou no aire a aplicabilidade dun texto, dun marco de convivencia elexido por uns cidadans e o fixo tras moita espera e sensación de fracaso, no medio de serias dúbidas sobre o dereito de alguns maxistrados a pertencer ó TC ou sobre a esencia democrática do TC en si mesmo.

Mais non pensedes que vexo que a sentenza traba ó novo estatuto catalán; non, a sentenza traba á constitución marcándolle uns límites a ferro, quitándolle a elasticidade da que se presumía...deixou de ser o cano que se dobra nos trebons para ser árbore que será quebrada.

Agora ben, en que senso virá esa quebra? quen o pode saber?... a miña analista dí que unha futura reforma constitucional eliminará liberdades e conceptos de conciencia social, eu aspiro a unha REPUBLICA FEDERAL LAÍCA na que Educación básica, atención sanitaria, atención social e Defensa/orde pública sexan sectores estratéxicos que non podan ser administrados dende a óptica de mercado.

Agora estan a tocar vuvucelas uns e outros con pouca ou ningunha gaña de percurar estabilidade ou consenso. Xa non existen cousas intocables (a rebaixa das pensions o demostra) e as "inecuacións" están a se-las que marcan as nosas vidas, como esa que dí que a débeda da banca do estado representa a cuarta parte do prestado polo BCE; será por iso que Bruxelas insiste tanto nas 'reformas estructurales'? temen que si os beneficios da banca non pasan de ENORMES a INMORAIS non poderán recupera-lo prestado? Sigo a pedir as cabezas dos analistas que a finais de 2007 insistian na "firmeza" do mercado inmobiliario... que pagen eles esa débeda.

Os medios... son escravos dos seus donos como os politicos o son dos seus "donantes"...ese debate que nunca chega sobre o financiamento porque, a verdade, cada estratexia que se achegue para facer transparentes as contas dos partidos xa vai a estar superada de saída polo que está a pasar.

Por último, gustaríame que a refundación constitucional fose antes de que o cidadan JCI abdicase.
Publicar un comentario