Casualmente un extrano este día....

OUUUUuuuu... Así que os grándes pronosticadores, os que teñen os datos e sabían o da burbulla inmobiliaria e financieira, os que aconsellaron subir impostos en fase de bonanza para baixalos nas vacas fracas.... agora, hoxe, "casualmente" insinúan que pode que cecais seica ó mellor é probable que... o estado teña mal botadas as contas.

Casualmente onte que no parlamento se vai consuma-la conversión da burbulla do tixolo en burbulla de fondos pensionistas; a grande ferramenta financiera do noso tempo, cartos libres para especular novamente sen ter que garantir ren... ou si, pero que o paguen outros porque nesto do financieiro os gaños son privados (e libres de impostos) e as perdas son públicas.

Dende xa; e coa decisión tomada: Súbanlle os impostos ós fondos de pensions; ata a metade do que se pagaría noutras ferramentas financieiras, non concedan "excensions fiscais" porque o que non se pague hoxe vai ser débeda mañan.

E nas novas veña a falar de como se toma a bolsa as insinuacions do prostíbulo pronosticador/culificador. Dende cando a bolsa lle importa ó cidadán medio? Quen inviste en bolsa saberá o que pode perder e debera sabelo mellor do que sabe o que pode gañar; e, dende logo, coñece ou sabe onde informarse, do que vai pagar ou desgravar por unha situación ou outra. Pero é que investidores en bolsa a nivel de "pouca tolerancia á volatilidade" son mais ben poucos pero veña a preocuparmonos por eles e polas empresas que cotizan.

Si os medios falasen mais das provisions a conta de amortizacions, a conta de obsolecincia, a conta de mandangas coas que as empresas enganan ó fisco... si falasen da sobrevaloración dos activos inmobiliarios dos bancos/caixas que manteñen altos os prezos das vivendas que eles mesmos financiaron na súa tolemia e que agora queren "socializar"... Non querían liberalismo? Pois si unha doutrina que preconiza que o benenficio privado ha de seguir sendo privado (non pagar impostos) tamén será a que manteña que as débedas privadas, privadas se manteñan.
Publicar un comentario