Resposta rápida ós 'opinadores a sueldo'

OUUUUuuuu...Como outras veces viaxar é escoitar radio e aturar insinuacions ás que só podo dar resposta por esta vía.

Hoxe un comentarista en RNE1 veu a insinuar que a presenza de 30 formacions nas eleccions catalanas era un "dispendio e un derroche"... só lle faltou dicir como Sanchez Dragó que o seu voto vale mais que o de xente sen formación ou o de xente que "non contribue"....

A resposta brindouna o mesmo comentarista intres antes cando dicía que "a sociedade catalana está cansa"... Cansa dos partidos políticos; por iso apareceron novas formacions. Claro que este home como outros periodistas ten ausencia de ética e por iso non pon o fundamento en que cada partido xustifique os seus gastos e ingresos detalladamente por cada acto i evento.

Restrinxi-la participación democrática das opcions politicas, tan sequera insinualo, é o paso próximo da castración social... seguen mirando ó teatrillo bipartidista americano como o sono dunha sociedade futura que combine a explotación social e a espoliación natural que se dá en China coa apariencia de eleccións que se ve nos EEUU.
Publicar un comentario