Carta diferida-divertida

Este ano non escribín a carta máxica "en tempo e forma" pero andiven a darlle voltas e decidín...

[mode="retranca"] Que queden sen vigor tódalas leis que nos "obrigan" a denunciarnos os uns ós outros; como a lei da violencia de xénero, a do botellón, a normativa de ruidos nocturnos en xeral... o código penal, o código civil e demais trangalladas 'progres' que atentan contra a liberdade. Que quede así mesmo sin efecto calquer denúncia por incumprimento da lei do aborto co cal este pasa a ser libre, as denuncias por atentar contra a liberdade relixiosa non serán tidas en conta polo que poderán ser queimadas igrexias e mezquitas segundo a preferencia da orda en cuestión...[/mode]

Que a gusto quedei.
Publicar un comentario