HEMOS COLOCADO

OUUUUuuuu... So escoitando o que non se dí teredes o cadro completo.

A radio hoxe está moi feliz; "hemos colocado" a débeda e 'só' cun interese un 27% maior que o anterior; acto seguido sabemos que 'os mercados' subiron "comandados por los bancos".

De quén é verdadeiramente esa débeda? Quen a vai pagar con eses xuros?.

O perfecto capitalismo privatiza os beneficios e socializa as perdas.

A min que a banca repartise beneficios entre os parados ou que ós traballadores lles subisen un 27% os soldos si que me semellaría unha nova 'de alcance' pero isto... isto non é mais que mofa.
Publicar un comentario