Curiosidade monetaria

OUUUUuuuu... así que o "réxime" de Gadafi está agora 'deslexitimado'... logo estivo lexitimizado algunha vez e non era 'réxime' senon dieta?.

E que curioso que en seguida ós 3 "cabezas de turco" desta manobra se lles decreta paralización de contas; esas mesmas contas que non se poden tocar para estafadores diversos residentes en países europeos pero cuios fondos en "paraisos fiscais" están fora da xuridiscción dos estados e non se poden tocar. Vai ser que esto non é mais que unha expropiación de fondos pola vía do apremio.

O anúncio da solicitude de dimisión deste homiño por mor "dos crimes cometidos" é ben curioso si o comparamos coa actitude dos gobernos solicitantes perante a actitude de gobernos "democráticos" como o de China, Arabia Saudí, Congo... E logo sabemos que si ben a xente de Gadafi dispara ás manifestacions tamén é certo que existe un alzamento militar de parte das tropas do país (curiosamente as acuarteladas nas zonas petroleiras) o que acaba de situa-lo conflicto á altura dunha guerra civil. E si se intervén nesta situación porqué non se fixo en Sudán, Somalia, Etiopia...

Moita vara dupla e moito interese estratéxico hai nestas lerias.
Publicar un comentario