Superar, crecer, medrar...

OUUUUuuuu...

Son pequeno, hei de medrar
Non o entendo, hei de crecer
Teño un problema o hei de superar...
Publicar un comentario