30 anos de Cravos.

OUUUUuuuu

"Grándola vila morena, terra da fraternidade...
O povo é quem mais ordena, dentro de ti o cidade."

Van aló 30 anos dunha revolución (hai quen dí golpe militar) que encaminou a Portugal cara á modernidade.Tendes información completa e imparcial na wikipedia (en portugués).
Publicar un comentario