Ma+s do mesmo...

OUUUUuuuu

Si, sei que semella que non conqueriu a absoluta, polo de agora... Pero, de manterse a proporción do voto CERA dos derradeiros cómicos voltaremos a ver como 'baila' un escano cara ó PPdG. Logo ainda quedaría o tema das Mazás podres pois xa 'Sir Paco' dixera que NON habería pacto co 'nacionalismo excluyente'; se cadra confiando nunha escición dentro do PPdG si o resultado era peor ou sabendo que a "xogada" de Madrid non foi algo tan extraordinario.

Só 41000 votos de merma electoral para 16 anos de goberno non é prezo político. A única diferéncia estivo en que caseque todo o aumento na participación (12000) e as 'perdas' de PPdG e BNG (34500 de 'efecto Beiras') foron para o PSdG Cuio único mérito foi; ó meu entender, acertar en que provincia se xogaba o Cocido e por elo puxeron alí a Touriño de cabeza de lista e fixeron alí as mensaxes maís audaces (o traslado de Pesca a Vigo p. ex.). I é que en Pontevedra é onde hai a menor distáncia para a asignación do seguinte escano; ainda que na Web de información electoral lle asignen esta posibilidade ó BNG o certo e que o escano 22 de Pontevedra será para o PPdG. En Ourense temén hai diferencias escasas mais, como o derradeiro escano foi para o PPdG o único que pasará será que incremente a súa vantaxe.

Vese agora porqué era necesário incidir no debate sobor do voto CERA i é que non atopo eu clara relación entre dereitos de protección os nosos emigrantes fora de Spain con dereitos políticos.

Obvio falar hoxe da "carretaxe" de votos nas residencias xeriátricas ou nos concellos do rural e da escasa repercusión electoral das consecuencias da desfeita do Prestige.

TEMOS O QUE MERECEMOS

Publicar un comentario