Apariencia, Sensación e 'realpolitik'

OUUUUuuuu

Co galo da anunciada ruptura do pacto de goberno en Cataluña e tendo en conta as moitas semellanzas que existen co goberno 'tou-quim' (tamén chamado bipartito) por aquelo de que eiqui tamén hai tapados agardando esa caida para facerse (de novo) co poder; co galo deste tema, dicia, quero falar da subtil diferencia entre as forzas políticas "maioritarias do estado" na súa concepción do marco territorial········

Non descubro ren á hora de dicir que para o PP non é precisa nengunha reforma formal na constitución ou nos estatutos de autonomía. Subliño de de formal pois eles fixeron, cando precisaron, reformas 'de facto' que agora agochan asustados polo que se poda dicir delas. Para este partido a estructura territorial debuxada na constitución está ben i é inamovibel como, quixeran, que o fose a própia constitución malia as necesárias reformas para resolve-lo tema sálico ( ainda que alguns do PP se preguntan porqué) e a adhesión ó TCUE (que tampouco está claro). Para eles a APARIENCIA dun conxunto coordinado de niveis administrativos que atenden ás empresas (sempre en 1º lugar) e ós cidadans (benéficamente, claro) sen facer caso da vontade destes mais ca por compromiso unha vez cada 4 anos; esta apariencia é a realización do seu modelo.

Outrosí e digo. Mais por dar saida a unha coñecida presión (interna) e como parte dun compromiso de ZP cos que lle apoiaron para a secretaría xeral do P$O€ esta forza abriu a presa da reforma e as augas corren nun dobre camiño batendo en cada sitio (ou nación, como queirades) cuns obxectos e producindo uns sons diversos, identitarios e realistas.
Non se trata, dende logo, de 'unha reforma' senon de un xogo delas (que nin a conxunto chega) sen planificar, xa non detalladamente, senon sequera estratéxicamente na que se percura en cada caso un obxectivo.
En Valéncia cumpre a misión de 'facer palanca' na brecha interna do PP.
En Cataluña ? ah, boa cuestión. Eu xa teño indicado o meu abraio diante das habilidades de ZP para 'rebotar' o tema cáseque sen danos (por moito que o PP berre: "España se rompe") e por a M'amargall nun bó lio.
Polo tanto o P$O€ vai da aparaiencia á SENSACIÓN; sensación de que creamos un novo marco estabel (como lles presta empregar este vocablo no canto de inamovibel) no que colar as reformas que o sistema precisa sin entrar no fondo dos temas e, o mais importánte, dando a sensación de que os cidadans somos escoitados.

¿I en Galiza?; dende antes da sinatura do pacto de goberno levo sinalado que este xogo ou xogada era posible pois, si ben o PPdG non se mostraba disposto tan sequera a sentarse a negociar unha reforma estatutaria ben se ve que todo era (i é) "facer tempo"...Coidaban oir ranxer a engranaxe do goberno 'tou-quim' i esperan mete-la cuña no momento preciso. Por elo o debate non tivo, polo de agora, altura política. Coido que segundo se acheguen as eleccions municipais (test de rentabilidade politica do goberno ????) o PPdG vai a tentar acentua-las diferencias entre P$sG e BNG para, si os resultados son propicios, tentar un asalto mais serio. Por elo O BNG fai ben en apostarse á porta da moncloa por si a marcha de ERC en Barcelona é seguida por unha saida formal da 'gobernabilidade' en Madrid como viñen a sinalar cando se iniciou esta xeira.

Publicar un comentario