Writely

OUUUUuuuu
Estou a probar este procesador de textos online chamado Writely que permite comparti-los documentos con outros usuarios (cunha conta gmail) ó mesmo tempo; as opcions de edición semellan aceptabeis e o meu PC non se colga coa aplicación...

Probando formatos

Alea jacta est

Alea Jacta est

Pódese editar o texto como Html e/ou exportalo como .doc, .pdf, .rtf, openoffice. Incluso se pode xerar un fluxo RSS, ver como páxina web ou como vista de impresión.

Éstá ben preparado para a web 2.0 pois permite a inclusión de tags no documento facilitando a súa clasificación e as percuras posteriores...

Os textos pódense enviar por mail, publicar na web ou enviar a un blog e as revisións se gardan nun historial.Publicar un comentario