Lume

Son consciente de que só falo dende un punto de vista externo e nada academico mais non podo deixar pasar o que aconteceu naqueles apocalipticos días de Agosto sen tentar reflexionar ainda que sexa ó xeito dos filósofos sofistas.


PARADIGMA: O PRINCIPAL CULPABEL DO LUME É QUEN O PRENDE


A hidra das 1000 cabezas (ou 101 segundo un informe da asociación de guardas forestais e as súas propostas) pode non ser mais ca unha conxunción de factores favorecedores e cento unha persoas que cometen "un erro" (cando menos ético). Dende logo non teño coñecementos nen información para dicir si foron os trocos nas cuadrillas forestais (compoñentes, xefes, medios, distribución, organización...) ou as condicions climáticas (seca de mais de 1 mes e nordés de 0 km/h) as que provocaron este desastre e menos teño autoridade para contradicir á xente de ADEGA, Verdegaia, FEG e, sobor de todo a SGHN no que respecta á non existéncia dun complot organizado ó redor dos lumes forestais, mais...

Invítovos a que estudiedes os mapas de lumes de mais de 50 Ha da EFISS dos derradeiros anos e o deste ano até o 14 de Agosto...Isto ten mala explicación estatística...

O que non pode ser é que un goberno que ten que pedir axuda estatal i europea se pase 8 días dicindo nos medios que "a situación vai mellorando...", que un dirixente político insinue que os traballadores ó seu cargo non fixeron ben o seu traballo e que nin él ni ninguén do seu escalafón dimita por non ter sabido dirixir ou organizar mellor ás cuadrillas e que se caia no xogo das insinuacions públicas de "gran complot" ou "obstruccionismo" e que non se leven as probas ós tribunais... Machiños que estades no goberno a quen lle toca falar doado é os outros que o fixeron de puta pena (a fotiño da mangueira é degradante); e non, non hai que caer na cantinela de que 16 anos de mala política son a orixe do problema e son difícil de trocar: HAI QUE FACELO.

Publicar un comentario