Lumes II

OUUUUuuuu

Cando escribin a miña opinión sobor dos aspectos da política forestal do pacto de gobernabilidade; xa sinalei que vexo (ignorante de min) moi mal casamento entre os intereses das industrias (papeleiras, serradoiros, eólicos etc.) e a explotación da nosa riqueza forestal sobor de todo os montes de man comun. O conselleiro de medio rural disque deixou quedar ós cadros nomeados polo PP para que estes permaneceran 'calados' nesta situación e por non descabeza-los dispositivos de extinción que, para ben ou para mal, é o que agora temos que empregar.

Mais a magnitude do que está a acontecer é tal que semella que se está aplicar a coñecida táctica da "Terra Queimada". Con este panorama a presión dos medios sobor dos políticos provoca deslides psicoloxicos (que se cadra non o son tanto) e análises de todo tipo... Un bó compendio deles estan no Scanner de Vieiros. No que semella que estamos caseque todos de acordo é en que esta vaga de lumes ten as súas raices no feito nos derradeiros tempos cos cartos públicos á hora de xestionar a prevención dos lumes, a súa extinción (auténtica 'industria') e os usos dos materiais e terreos afectados; hai que engadir, como sinala este informe do sistema europeo de información sobre lumes forestais (EFFIS)que este ano o risco de lumes ven incrementado pola brutal seca e pola cantidade de material acumulado; agora, temos que engadir os devastadores efectos que terán (cando cheguen) as choivas e o arrastre de todo o material solto ós cauces dos rios e ás rias.

A Hidra de mil cabezas segue a bramar, apenas podemos ollala sen nos petrificar mais temos que cavilar nelo; é prioritario desenmascarar as causas principais e irlles pondo freo, é prioritario evita-los efectos a longo prazo desta devastación, é necesário reorganiza-la lexislación para que o sector forestal en Galiza adquira a fortaleza que ten en outras zonas non só do estado senon tamén en europa (Suecia, Finlandia...) sen aboli-la diversidade forestal do pais e os usos alternativos e de lecer.
Publicar un comentario