A VERBA MALDITA.

OUUUUuuuu

Non, ainda non estou en disposición de valora-lo acordo do 23 de Xullo; deixareirno para outro 'post'. A miña prioridade diríxese a outro acontecemento de grande calado que se viña albiscando dende hai algún tempo, unha vez que a 'pelota' dos xestos estaba no tellado do Seinn Fein.

O IRA ordeou a tódolos seus militentes que cesen as accions armadas. Insta ós seus membros a acada-los seus obxectivos por medios exclusivamente democráticos, políticos e pacíficos. Como ben se pode NON LEER non se emprega a verba rendición nen nos seus comunicados nen nos coumunicados dos gobernos Británico e Irlandés. É mais, o goberno británico deu unha resposta sensata (¿pactada?) pechando postos militares no Ulster e anunciando unha desmilitarización en dous anos.

Outra volta o camiño da PAZ é o do diálogo e a negocición sen armas e sen condicions que desarmen, claro que non vai ser un camiño de rosas mais coido que é o único que leva a esencia da esperanza.

¿Cando se dará un anúncio tal por parte de ETA?, ¿Cando se darán as condicions para unha negociación de paz?... Pode que os ventos políticos do estado volten a alimentar este lume; así mo fai ver a insisténcia do PSE-PSOE en arrincar ó PNV das 'garras' do PCTV e o medo que ten o PP de que esto aconteza. Mais ó mesmo tempo as mentes mais federalistas dentro do PSOE teñen a traba dunha ERC moito mais dura do que pensaron e dunha auténtica revolta por parte dos 'barones' mais centralistas (Ibarra, Chaves e Bono ). Neste xogo poden entrar O BNG e Coalición Canaria; mais tamén nos poderíamos ver sorpendidos (como sosteño hai tempo) por unha convocatoria electoral anticipada que afianzase a maioría parlamentar.
Publicar un comentario