LECTURA

OUUUUuuuu

Coa lectura os humans lle damos un significado (previamente consensuado) ós grafemas da lingua na que está escrito ó que lemos. Todos sabemos que a lectura é unha das actividades culturais mais importantes e que debe aprenderse dende cativo sendo o seu fomento unha das principais funcions culturais dos poderes públicos.

Mais existen outros grafemas que tamén son suceptibeis de lectura por parte dos humans que teñen unha cualidade máxica: Todo o mundo pode tirar deles a interpretación que lle pete que sempre terá argumentos para dicir o que dí.

Eses son os RESULTADOS ELECTORAIS; e os de esta noite non ian ser menos... Dentro duns meses veremos cal das posibilidades matemáticamente realizables é levada ó goberno mais xa temos en marcha o xogo de espellos.

¿Que semella quedar claro?; o aumento da abstención; para que logo digan dos galegos. Con esta participación o resultado ten escasa forza lexitima se temos en conta que UN 2% DO CENSO VOTOU "EN BRANCO".

Co resto dos sufraxios escomenza a "lectura". Eu, claro, teño a miña; a que sigue as miñas claves e as miñas teimas e cada quen terá as súas.
Interpreto a baixada do PSC mais como un abandono da formación socialista por parte das persoas mais catalanistas dentro desa formación como castigo ó paso de Maragall á "reserva" que como un transvase de votos cara a calquer outra opción (incluidos Ciutadans). Claro que pode un coller os 5 escanos perdidos polo PSC mais o perdido polo PP e velos transvasados cara a ciutadans e ICV que representarían alternativas menos radicais dende o punto de vista dos plantexamentos territoriais (centrífugo ou centrípeto) e mais preocupados polos prantexamentos sociais. O outro transvase semella claro:o dos decepcionados coas formas de ERC ou coa súa escasa bagaxe xestora dentro do gobern i ese "abandono da nave" se cadra precipitado.
Se miramo-la porcentaxe de voto acadado observamos que o principal aumento se produce pola "parte de abaixo" pois CiU so sube un escaso 0,7%; elo indica xunto coa xa mencionada gañadora (a abstención) e a elevación do voto en branco un verdadeiro cansancio dos votantes cara ós partidos do 'establishment'.

E AGORA?

Pois o mais seguro é que volte a gobernar o que saia dos despachos e non o que din os ciudadans.
ERC segue a se-la bisagra pola que pasan cáseque tódolos pactos mais non pode facer un 'pacto própio'
CiU ten como "descarte obrigatorio" a ICV e do resto de posibilidades só sumaría maioría dabondo co PSC ou con ERC.
O PSC non ten outra opción que non pase por ERC agás CiU, co que o tripartito debera se-la súa aposta.

Veredes que non desboto un pacto CiU-ERC i é que mais estranos compañeiros de cama se teñen visto; os de CiU xa saben que apoiarse no PSC é corre-lo risco de ter que "tragar" en Madrid; ERC podería tomar así cumprida vingaza da 'traición' de Zapiavelo no tema do estatut. Supoño que os esforzos de ferraz e génova se centrarán en desactivar esta posibilidade que tan bó xogo lle podería dar a Cataluña non só no seu goberno senon na súa presencia internacional... extrapolade este bloque de votos (CiU+ERC) ó parlamento da Carreira de San Jerónimo; !!!BINGO¡¡¡, ZP collido na súa própia trampa.

Xa sei, xa sei... Kousas de Kan Tolo.

Publicar un comentario