Econo-Ficción

OUUUUuuuu...

Sei que se trata dun exercicio básico e que ven mellor descrito na película "El concursante" mais ocurriuseme nas revoltas dun treino e coido que é ilustrativo

Fai 3 anos: Banco- ten 100000 €, Eu- Teño un traballo con nómina de 1400€ (+/- 400), Productor/Contructor- Ten un ben que lle custou facer 60000e (e que posiblemente llos prestaran), Estado recauda un 14% da miña nómina como cotizacions sociais. Total de cartos "verdadeiros"= 160000€.

O ano pasado: Banco- prestame os 100000€ para merca-los bens , Eu- collo os 100000€ do banco e mércolle ó productor/constructor o ben por 85000 + 15000 (en 'negro'), Productor/constructor- gaña 33000€ na venda, Estado- recada da miña nómina e 7000 do 7% do valor da transacción.

hoxe: Banco- Dí ter os seus 100000€ + 25000€ de intereses e os titulariza con outros dentro dun paquete que "vende" a un tipo de interese, Eu- teño un ben que valerá 70000€, Productor/constructor terá os seus 93000, Estado- recada da miña nómina (si a teño).

Ese é o quid; o 90% dos cartos NON EXISTEN nin tan só na figura dos billetes. Simplemente son bits.

Hai chistes mellores como o da "suspensión temporal da economía de mercado", ou o "novo pacto laboral" para o despedimento gratuito. Así estan as illas Caiman, as Vírxenes e aqueloutras que non lles sei escribi-lo nome... petadas de 'listos' que esquivaron os reducidos impostos e chuparon subvencions públicas a esgalla e, agora, queren "socializa-las perdas" co cautiverio do emprego.
O que o presidente da patroal, os políticos liberais e a súa camarilla non fan é denunciar a economía sumerxia, os pagos en "B" e as trucaxes para 'maquillar' contas segundo conveña.

Subamos XA as cotizacions sociais, demos subvencions @s traballadores e pechemo-la circulación de capitais ós paraisos fiscais e zonas de dubidoso respeto á vida e seguridade dos seus traballadores... podería ser un discurso bonito, mais pouco efectivo. Mágoa, as barricadas 'visten' tan ben; para mostra os do 68 alí os están todiños... nos cumios... das corporacions.
Publicar un comentario