Condeados por confiados

Eso lle está a pasar ós "estados do benestar".

Os altos despachos de Londres e NY tiñan sinalado ó modelo de benestar como o enemigo a batir tras a caida do diaño comunista; durante decadas tentaran por tódolos medios atraelos cara á súa ideoloxía de 'menos estado más iniciativa' con éxitos aparentes mais con grande resistencia das sociedades.

Pero chegou o cíclico estourido da burbulla X e as entidades que sosteñen esa ideoloxía tremeron e alzaron as súas voces suplicando que non se lles aplicasen as normas do liberalismo senon os rescates do estado social...e picamos.

Agora, os mesmos analistas que non foran quen de sinalar ese estourido e das súas consecuencias para as economía xulgan as "ineficiencias" dos estados e as mesmas entidades que houbo que socorrer atacan sen piedade á débeda dos estados que a súa propia crise contribuiu a acrecentar.

Será que teñen medo a que no vindeiro estourido, á volta de 3 meses, o estado xa non poda acudir ó seu rescate? eu penso que si, que saben que teñen pouco tempo para o que se lles ven enriba. O Banco de España lles advertiu que teñen moita propiedade inmobiliaria valorada a prezos de 2007 e que eso está a 'desvirtua-los balanzos' da banca e por riba, coa que cae a xente non pode pagar as hipotecas nas que a avaricia fomentada polo sistema lles invitou a meterse.

Os estados do benestar están agora nun xogo liberal 'light' condeados a reducir un déficit que si ben algo ten que ver con ineficiencia e despilfarro tamén ten moito que ver en ter "confiado no enemigo" ese que os ten sinalados dende os ventanais da City ou de Manhatan.
Publicar un comentario