De Monxes e Xuices

OUUUUuuuu...A verdade é que nin os representantes democráticos nin os membros do poder xudicial se preocupan o mais mínimo de manter as formas...semellan estar conformes coa dicotomía entre a apariencia e a realidade do sistema no que viven.
Un sistema de "Vasos comunicantes" para ter control da sociedade no seu proveito. Iso é o que montaron os 'pais da constitución' un sistema tan incerto como o demostra ser a castidade de certos membros de grupos/sectas relixiosas.
Igual que os monxes/curas/bispos deberan mante-la antinatural castidade os suxeitos da carreira xudicial deberan manter unha antinatural "acidadanía"; un xeito de vivir sin vivir, non mercar, non vender, non interactuar...non ter unha idea propia da sociedade...ou iso nos quixeron vender na biblia; perdón, na constitución.

Pero os suxeitos encargados de facer xustiza non son hermafroditas mecánicos e teñen relacions persoais como todos nós, mercarn vivendas, comida, vacacions... esa aparente clausura na que tratan os feitos das vidas dos demais, na que xulgan aparentemente só coa balanza que lles entrega o poder lexislativo...todo APARIENCIA.

A carreira xudicial non debera permitir nin durante, nin antes, nin dempois a participación na "carreira política", polo menos debera ter unha cadencia de 8 anos. E si se quere seguir mantendo esta participación na vida política de xuices e fiscais o poder xudicial debera estar baixo a capacidade de decisión dos cidadans en forma de elección (non concurrente coas lexislativas) dos nomes dos altos cargos da carreira xudicial.

Certos poderes públicos foron habilmente 'escondidos' de que ostenta o poder democrático polos primeiros lexisladores... moitas cousas das que pasan son froito delo.
Publicar un comentario