Apaja a lus Marilus...ou como deixa-la conciencia tranquila.

1º Abonda dicir que eu tamén apagarei as luces ás 20:30 mais...

Vexo moi descarado que neste tipo de actuacions que son unha chamada de atención da cidadanía ós poderes políticos para que se tomen en serio o problema enerxético-climático se sumen as institucions.

Con iso as institucions non só fan a apariencia de "a nós xa nos preocupa o tema" sinon que envolven este xa de por sí acto simbólico nun papel de agasallo que o transforma nunha especie de doativo miserecordioso, un novo domund.

Si a administración quere facer algo que faga ALGO e si quere participar simbólicamente que o faga, pero en silencio; non facendo delo outro acto mais de propaganda. Porque tendo uns edificios, uns vehículos, alumbrado público de rúas, avenidas e polígonos hai campo mais que dabondo para o aforro enerxético sistemático e continuo e non para apaga-las luces un sábado. Porque existindo tantas e boas alternativas no deseño, execución e avaliación de políticas enerxéticas se cae na parodia constante.

Hoxe apagamo-la luz para enceder o futuro e non o noso sinon dos que veñen detrás...
Publicar un comentario