Cazar un lobo por 3000 €uros.

OUUUUuuuu

Unha empresa cinexética de Ourense oferta a posibilidade de cazar un lobo por 3000 euros.

A FEDERACIÓN ECOLOXISTA GALEGA considera que a oferta por parte dunhas das principais empresas cinexéticas de Ourense é a gota que colma o vaso na xestión da caza nesta provincia, e na que nos últimos anos se veñen dando situacións anormais relacionadas principalmente coa xestión de coutos e peches cinexéticos de caza maior. A FEG pregunta á Consellería de Medio Ambiente cal é o papel exercido polos responsables do Servicio de Caza e Pesca da propia Consellería no tocante a autorizacións, controles, vixilancia e revisións administrativas e das memorias técnicas de moitos dos TECOR desta provincia, e como se continúa facendo este traballo na actualidade, xa que os principais responsables continúan nos mesmos postos tratándose de cargos de libre designación.

O anuncio publicado nunha páxina de caza galega, coma o que suxire a empresa Cinegéticas de San Mamed para a caza de lobo, é unha auténtica vergoña, ata o punto que na súa sección de Caza maior recolle o seguinte : “Además, tenemos una pequeña oferta de ciervo y una aún más exclusiva con posibilidad de abatir un lobo gallego. Se lo debemos a nuestra guardería, que sencillamente no falla - el lobo no obedece a reglas –“.
Esto é posible, segundo o anuncio da empresa, facelo dentro do couto de A Gudiña- Pentes- Canizo, no que hai que pagar unha reserva de 240 euros e no caso de conseguir abater un lobo 3.000 euros de cobro polo trofeo. Ademais na mesma páxina ofertase a posibilidade de diferentes modalidades de caza en distintas fincas cinexéticas de Ourense, destacando a posibilidade de caza nocturna con arco nos que se cobra por corzo capturado e na que non se pon límite para a caza de raposo.

O lobo é unha especie cinexética que en Galicia só se pode cazar baixo autorizacións especiais e solo cando se demostren danos, e que polo tanto cabe preguntarse como a empresa e o TECOR responsable adecúan esta oferta ó preceptivo Plan de Ordenación de Caza. Ademais ofertase a súa caza durante o período de cría.···

A FEG pregúntase cantos anos leva realizándose está oferta e se existía coñecemento da mesmo.

Implicados na xestión do Bidueiral de Montederramo .

Dáse a circunstancia que detrás da empresa Cinegética Serra de San Mamed correspóndese coa outra hora denominada Tecsages, e que mudou de nome a raíz da conflictivo asunto da finca cinexética do Bidueiral de Montederramo,da cal foi promotora e agora xestiona, que foi moi protestado por esta organización e outros colectivos e que incluso chegou a suscitar varias preguntas no Parlamento Galego por parte do PSOE e do BNG na anterior lexislatura. Recordar que este couto de caza comercial ocupa unha importante extensión dentro dun espazo Rede Natura 2000, contando con numerosas irregularidades administrativas na súa tramitación, e cunhas instalacións pagadas cunha subvención da Unión Europea destinado a promoción gandeira e no que se investiu nun cercado gandeiro de máis de XX km, e que sorprendentemente unha vez rematado se solicitou a súa reconversión a peche cinexético e coincidindo ademais cun proxecto empresarial moi ambicioso de caza maior. Sorprende na actualidade a postura adoitada pola Consellería de Medio Ambiente, en contra do defendido polo seu partido na anterior lexislatura, e na que se está a renovar o permiso de actividade de xeito anual, a pesar de non estar esclarecidas a irregularidades deste negocio, e de que se lle prohibe os galegos da oportunidade de disfrutar dun espazo natural protexido en condicións de seguridade.

A FEG pregunta á Consellería de Medio Ambiente se existe coñecemento de que parte do accionariado desta empresa pode estar relacionada con outras que tamén operan dentro da provincia de Ourense e que incluso se pode estar vendo beneficiados de axudas para actuar dentro dun Parque Natural ourensano.

Falta de transparencia na xestión de recursos destinados a caza en Galicia.

A FEG pregunta á Consellería se é certo que a supervisión das memorias técnicas e plans de caza, que teñen que acometer os técnicos da Consellería de Medio Ambiente, vai quedar en mans dunha asistencia técnica da confianza e relacionada cunha importante asociación de productores de caza galega, e polo que estes poden ser xuíz e parte no control e autorizacións dos seus propios plans.

Preocupa igualmente o uso de fondos do Servicio de Caza e Pesca destinado a pagar unha factura de 395 botellas de viño nun congreso de caza celebrado en Santiago fai dous meses e no que participaron unhas 40 persoas.

A FEG agarda explicacións da Consellería sobre estas cuestións e no se caso se depuren responsabilidades.


Publicar un comentario