SOMOSÁ dereita o que temos
obxectos que debemos
apariencia.

Á esquerda o que pensamos
ideas que manifestamos
fachada.
No práctico os nosos feitos
actos da circunstáncia
pegadas.

No teórico esencias superiores
empurradas pola materia
alma.
Moito e nada
nada e todo.

Mais eu coido que ser somos:

os silencios prolongados,
os xestos contidos.
Ansiedade apagada,
escondida, silenciada.


Publicar un comentario