Liderazgo

Bueno si, trátase dun pouco de auto-compracencia ¿é?. Estou abraiado deste traballo do Galopín.
Publicar un comentario