A carga da proba

OUUUUuuuu

Nestes días de servizos persoais especiais tiven tempo abondo de ler i é o que ten a mente que relaciona cousas sen relación e chega a conclusións e teoremas, ás veces, contraditorios.

Vin onte no xornal (a voz) que a reforma do código penal tentando frear a expansión das mafias e o enriquecimento ilícito en xeral (incluida a "construcorrupción" urbanística) vai propor inverti-la carga da proba co que será(n) o(s) acusado(s) os que terán que demostra-la lexitimidade da procedencia dos seus patrimonios; agora ben queda por aclarar a magnitude do que se entenda por "valor desproporcionado respecto ós seus ingresos legais".

Ate aquí todo estupendo; xa me gustaría a min ver a Botín, Conde etc. etc. explicando o seu patrimonio (incluindo as súas empresas) por non dicir o de tantos prepotentes e chulos que pululan por esas rúas de deus... Tamén supoño que a AEAT ou as axencias autonómicas que a substituan se personaran nos xuizos para tomar boa nota de todo ese patrimonio e da súa orixe co fin de que esas persoas cumplan coas súas obrigas tributarias igual que o resto dos "controlados"··· digo asalariados.

Mais respecto disto da carga da proba tiña eu un certo resquemor i xa sei por onde vai.

Hai uns días chuzei a nova de que a comisión e o parlamento chegaron a un acordo ("mediado" polos lobbies das industrias e multinacionais químicas) para que modifica-la normativa REACH e apartarse do acordado polo parlamento hai un ano. A nova normativa sobor dos productos químicos fai xustamente o contrario que a reforma do código penal; cárganos a nós, cidadans coa responsabilidade de PROBAR os efectos dos productos... voltando a protección dos dereitos cidadans ós anos 50 do século pasado cando a industria do tabaco cáseque levaba ós tribunais ós que se atrevesen a relacionar tabaco e cancro.

Trátase dun evidente anacronismo polo que, como dí greenpeace, os cidadans e a natureza quedamos á vontade da industria química e dos seus accionistas/propietarios (que logo hai accionistas/rentistas que non 'pinchan nen curtan' só son estafados de cando en vez)

Aproveito para vos lembrar que segue aberta a iniciativa "chemical Reaction" (en castelan) de envio de correos os eurodeputados (Membrer or European Parlament) do teu pais para que voten en contra desta redacción da normativa.
Publicar un comentario