REACH

OUUUUuuuu

Os cidadans normais non temos moito tempo de lee-las novas mais aló dos titulares e dos subtitulares; dado o caracter hexemónico das novas do 'fuchibol' (perdón, do deporte) e das 'reyertas' relixioso-sectarias (perdon, partidistas) o normal é que as chamadas "novas de alcance" non cheguen a moita xente.

Si por riba deso lle engadimos o que veño expoñendo sobor da manipulación/confusión á que someten os redactores i editores ás novas pois atopamos que calquer información 'de alcance' debe ser confirmada por outras vias.

Asi, dun titular como: La UE aprueba regular más de 30.000 sustancias químicas co subtitulo La industria deberá, a partir de ahora, demostrar que los productos que fabrica no son nocivos para la salud de las personas no que se sobrentende que se fala da aprobación dunha norma proteccionista só na lectura do artigo atopamos que se trata dun acordo en 1º leitura e que a tal normativa quedaralle un ano para seren aprobada e, se cadra, cinco para seren 'adoptada' polos estados membros.

Contén esta proteccionista normativa xoias coma esta:
Con esta decisión, los responsables de la Industria europea han recortado además el texto de la Comisión Europea, con el objetivo de reducir los costes para las empresas que conllevará la aplicación del sistema REACH. Así, se reducen las exigencias de información para las sustancias producidas en pequeñas cantidades (entre una y 10 toneladas y entre 10 y 100 toneladas), salvo en aquellas que se sabe ya que son peligrosas.
Da que se pode deducir que das substáncias das que se descoñeza a peligrosidade esta información vai quedar ó abeiro da industria. A iso se lle chama: Poñer ó raposo a coida-las galiñas.

Porén o que mais indignados nos trae é a eliminación do "Principio de substitución obrigatoria" que houbese implicado que só se puidesen empregar substáncias químicas perigosas no caso de non existires alternativa e por períodos de cinco anos.

Cando un se pon diante de estes temas "europeos" que semellan tan enredados e lonxanos ( Blokestein p. ex.) ignora certos detalles do funcionamento destas institucions que arrepian... A tramitación de REACH está a batir records de todo tipo nas institución europeas e un dos mais esclarecedores é o record de Lobbistas.

Existen mais de 15000 lobbistas no europarlamento que 'moven' mais de 90 millons de € ó ano. 4000 deles teñen acreditación permanente na cámara (mentres que un cidadan ou colectivo precisaría dunha acreditación otorgada a un eurodeputado), saen a uns 7 por eurodeputado a maioría deles traballan vencellados a intereses empresariais... dende que en 2001 botou a andar a proposta REACH para por freo ó descoñecemento das propiedades toxicolóxicas e ecotoxicolóxicas das substáncias químicas (até un 99%) producidas en europa os 140 empregados que a patroal quimica europea ( CEFIC ) ten en Bruxelas teñen bastante traballo...

Por todo isto me chama poderosamente a atención que certa xente que fala de política se opoña de xeito tan radical a achegar os centros de decisión ós cidadans (Centrifuga-lo poder político) e, ó mesmo tempo, faga votos por que os cidadans lle entreguemos poder de decisión a institucions non elexidas polos cidadans como a comisión europea como acontece coa proposta de Tratado Constitucionalal da Unión Europea. Coido eu que teñen unha idea Chinesa da democracia.
Publicar un comentario