Para Noia...

OUUUUuuuu

Si o que queren os terroristas é que vivamos con medo, o que teñen conquerido é que os nosos gobernantes perdan o norde i entreguen certas partes dos escasos ideais democráticos e de liberdades públicas mais individuais que tiñan.

Así, o pasado día 14 o parlamento europeo aprobou a directiva sobor a conservación de datos tratados en relación coa prestación de servizos públicos de comunicación electrónica. Un cidadans normal non ten tempo para ler tanto e tan denso (propostas de estatuto, directivas europeas...) e soe 'alimentarse' dos resumos da prensa (moitos de eles interesados...) tanto para "porse en antecedentes" como para "actualizarse". E, ¿que ofrecen os medios respecto a esta nova?: NADA. Tra-la polémica que tivo o goberno británico cunha lexislación similar, a aprobación desta directiva que vai 'dar cobertura' ós estados membros para restrinxir as liberdades cidadans non merece mais ca escasos comentarios.

As persoas podemos modificar o noso futuro se actuamos en conxunto, sen coaccions nen totems nen dogmas.

Recoñecimento de erro


Cando dixen que a aprobación desta proto-directiva so merecía escasos comentarios deixei de lado o traballo do EDRI ( Instituto europeo dos dereitos dixitais ) e da súa campaña "A retención de datos non é a solución"... Mágoa non tela difundido antes (ainda que as escasas visitas deste bloge non fixeran bulto na petición ó europarlamento). Mais información actualizada (en inglés).
Publicar un comentario