LUCEIRO


Que me alumeas por fora do mar interior,
onde mergullo angurias e pesares,
onde afogo pensamentos e soidades...

Que brilas tra-la estrela de neón,
tra-la caixa de cartón e a decepción
no lume derradeiro do día.


Cravo ardente da esperanza perdida,
do tempo non vivido, ocasión non chegada.
¿U-lo o puzo para esquecerme esquecido
desa marca de ahí perto de onde reside a memoria?.
Publicar un comentario