Desarme, paz e outras herbas...

OUUUUuuuu


Onte un dos grupos paramilitares mais radicais do Ulster anunciou o seu desarme moitos meses dempois de que se comprobase o do IRA e a escasas datas da constitución do primeiro goberno conxunto en Irlanda do norte. Isto constitue unha lección para os que semellan empecinados en querer "falar" coa ameaza dun arma na mesa.

Onte nas eleccions parlamentares de Escocia e Gales concurriron con grandes posibilidades de obter ampla representación partidos que se mostran abertamente a prol da independencia do Reino Unido sen que elo significase, dende o meu punto de vista, unha grande catástrofe. Semella unha lección para os que se empecinan en negar que habendo PAZ se debe falar "con TODOS de TODO" e seguen a por condicions: "de isto non se fala, con istes non se fala" etc.

Dito empecinamento oculta o feito de querer acala-la voz dos que manteñen unha vía política na que se 'comprende' erroneamente a orde de factores enunciada se cadra porque non se dan mostras de que o segundo chanzo vai vencellado ó primeiro; dito 'acalamento legal' leva a extremos esperpénticos de estarmos a menos dun mes das eleccions e terse que dilucida-la posibilidade das listas electorais nos tribunais.

¿Cal sería a reacción dos nosos proto-demócratas se, en virtude da lei de partidos, se ESIXISE unha declaración de repudio á violencia dos bandos da guerra civil española e do réxime franquista nos anos sucesivos?.

Semella que o tema 'terrorismo' estaselle a esgotar ó PP que agora vai a arrincar polo tema corrupción que os iguala co P$o€ de tal xeito que pode aparentar unha loita de bandos do mesmo partido.

Edición 23:00

Como se viu trabuqueime de cabo a rabo pois o SNP non só acadou unha importánte representación senon que se declarou vencedor nunhas eleccions que tiveron graves problemas no reconto pois moitas papeletas houberon de seren invalidadas por confusión dos votantes. Todo se debeu a que se "xuntaron" duas votacions nunha papeleta e que a votación por "county" (rexión) se fixo polo sistema de Voto Simple Transferible o que daba a oportunidade de apoiar ó candidato que un desexa e, si este non acada votos dabondo, apoiar en segundo termo a outro candidato... Fuxindo así do "voto util" que tantas veces se emprega para depredar ós partidos pequenos.

Que mágoa o esmorecemento (¿ou a miña desconexión?) de ODEP. Alí tamén se empregaba o VST o que permitía unha grande aproximación o verdadeiro pensamento dos participantes.
Publicar un comentario