RESUMO

OUUUUuuuu

Non gosto de plaxiar mais a frase, cos seus fallos, realmente me semella moi acertada:
Uns perden maiorías absolutas a esgalla e non van mandar case que en ningures, e outros non soben tanto como pensaban e dependen cada día máis duns terceiros que parecen atrancarse niso de ter as chaves pero non a casa.
Publicar un comentario