Polas túas ondas xigantes e mornas
son impulsado i esmagado...
Polo tremor devastador desas horas
nas que esquezo e son atopado...
Polas cegueiras, cicatrices fondas
,que me teñen da luz privado...
Porque non e porque si
CALO.
Publicar un comentario