Dando CERA ata o remate

OUUUUuuuu... Cos resultados DEFINITIVOS debe chegar a análise e o atiramento de conclusións.

Agora queda demostrado quen e porqué non ten interese en que os residentes ausentes exerzan o dereito ó voto coas mesmas garantías e condicions que os que votan no territorio dos 'cómicos'. Esta sería unha durísima pugna a pouco que se houbese gobernado con entereza e feito unha campaña positiva e con propostas de calado.

O resumo; o BNG perdeu un escano en A Coruña, sobor de todo na capital, porque se deixou enfundar nun traxe que non é o seu tras unha lexislatura na que SEMPRE andivo a remolque do PSdG e non soubo xestiona-los temas importantes.

O prezo de sumarse a un goberno por ter poder e non saber dicir "basta" mais que en contadas ocasions, tan evidentes (negociacions presupuestarias estatais) que non fixeron senon empeora-la imaxe do nacionalismo centrífugo tanto fora como dentro do pais; o prezo de ir dando tumbos e bandazos na estratexia de comunicación e non saber facer 'visibles' as diferenzas co período anterior ainda agora no intre da derrota... séguese a falar de elementos puntuais (o coche, o despacho, un decreto...) e non de políticas i estratexias de pais (Banco de terras, instituto de investimento, instituto lacteo galego); brilaron os fallos propios e os alleos atribuidos (dependencia, infraestructuras...) e, grande erro, entrouse na trifulca da lingua como un elefante nunha cristalaría dando a supoñer obligatoriedades e proteccions que pouco tiñan que ver coa realidade desta fenecente ferramenta de comunicación.

O peor non son as eleccions perdidas senon os argumentos estragados; facer 'diego' onde se dicia 'digo' (Galaria, Consosrcio, Cidade da Cultura...) e non ter feito antes nen agora unha análise aberta das ferramentas de xestión da administración que mais conveñen ó bó cumprimento dos fins que os cartos dos impostos teñen. Autorizar e manipular, sendo uns pipiolos, concursos que nin o vello león se atreveu a convocar; 'tragar' en silencio con planos desenrolistas de dubidosa legalidade e nula moralidade... Non houbera sido mellor sair do goberno vai 1 ano cando quedou claro o bloqueo do novo estatuto?... eso decepcionou incluso ós mais próximos.

E agora, non saber acepta-lo resultado e a responsabiliade do mesmo tentando gañar tempo con manobras propias de vellos tempos. Good save queeeennn(tana) supoño que non voltarás ó teu choio senon que te farás 'asesor' ou cousa polo estilo.
Publicar un comentario