Galicia Bloqueada

OUUUUuuuu... Resúltame de todo xeito increible que nestes intres Galicia leve 1 semana coas dúas autovías de acceso que teñen cortes (a A6 en Trabadelo e a A52 en A Gudiña) e ningún "PERIODISTA" se preocupe de cales son as orixes e as consecuencias de ditos cortes nas vías que se diseñaron e construiron como principal pulo para o desenrolo económico do pais.

Si se vai respostar que se trata de unha 'situación puntual' debe terse a precaución de considerar que os cortes teñen previsto períodos que pouco teñen de puntuais. Si se pensa falar das alternativas (N-IV, N-525 y N-120) permítome lembrar que as dúas primeiras levan 9 anos 'a monte' e que a N-120 ten grandes dificultades para absorbe-lo tráfico que ten e que, á altura de Os Peares, presenta o mesmo problema enquistado de terreos mal preparados ou non adecuados para o paso de unha vía de alta capacidade...

Lonxe estou do desexo de sinalar a este ou aquel partido ou político que participou no 'rallye' que foi a construcción destas autovías mais sí de poñer en claro os defectos de planificacion e execución desas obras e sinalar, agora si, que se faga un esforzo para non tapar chapuza con chapuza e facer un replantexamento das infraestucturas e unha execución axeitada das mesmas que garantan dentro da lóxica a súa estabilidade porque non é de recibo que no 2º inverno duro que teñen que soportar se derrumben así.
Publicar un comentario