En mans dos que non están.

OUUUUuuuu... Como xa sabíamos sen ser gurús das enquisas nin do tema electoral o futuro goberno galego vai quedar en mans do voto CERA, os que non están e, moitos, nunca estiveron no pais e alguns nunca virán a él nin saberán nada da cultura ou da lingua...

O esperpento do voto CERA se vai convertir nunha constante das votacions en galicia. Esperpento porque non ten moito sentido que estas persoas voten, porque non é de recibo que voten sen garantías e non é de recibo de ningún xeito que o seu sexa o voto determinante de 3-4 escanos do parlamento do hórreo. E se van convertir en constante porque o bipartito 'auténtico' (PPdG e PSdG-PSO€) non ten vontade ningunha de correxir isto.

Alea jacta est.


EDICIÓN 23:00

Pois VSQN; non vai ser preciso esperar polos votos CERA, o derrumbe do BNG en Coruña (sobor de todo na capital) e do PSdG en Pontevedra (en Vigo) outorganlle a maioría ó PPdG.

Good save the Queen (dancing quin)... colleitase o que se sementa e a maior perda destas eleccions non é a do goberno, senon a dos argumentos e mais coa guerra xudicial que hai agora; vai haber "ondonadas de casos", preveo.

Por certo, acabouse o argumento de que a abstención sostén á dereita... non hai mellor fertilizante que un goberno mediocre e uns medios ben alineados.
Publicar un comentario