O galego que non fala
Na lingua da súa terra
Non sabe o que ten de seu
Nin é merecente dela.

("Da Vella Roseira", Victoriano Taibo)
Publicar un comentario