Visión da lingua.

OUUUUuuuu... A Mesa publicou un manifesto para o día das letras co que concordo en algo mais non en todo así que o adapto mais non o adopto:

1.- Os cidadans de Galicia temos dereito a que a nosa lingua propia (orixinaria) sexa oficial a todos os efectos no ámbito territorial da Comunidade Galega. Os usuarios do galego deben desfrutar no seu territorio do mesmo status legal que o castelán.

2.- A situación do galego está moi lonxe de ser así. Non desfrutamos de dereitos lingüísticos plenos para desenvolver a nosa vida diaria con normalidade na nosa lingua no territorio de Galicia. O galego corre perigo como idioma e os galego falantes non son respectados. Vivimos unha grande inxustiza que é a negación da igualdade e da verdadeira convivencia.

3.-. Correspóndelle ós cidadans de Galicia, a través das súas institucións representantivas, definir a política lingüística acorde co criterio de cooficialidade e de lingua propia que o actual Estatuto recoñece. Esperamos o compromiso das institucións de autogoberno na defensa da igualdade plena de dereitos para o galego e na aplicación de medidas a favor da normalización dos seus usos.

4.- Alertamos á sociedade galega para non se deixar confundir e instámola a cavilar sobre a verdadeira situación do galego no propio país. Defendemos un dereito que nos define, ademais, como pobo diferenciado. Debemos ser firmes rexeitando todo posicionamento que persiga recortar dereitos ou retroceder no cativo camiño andado tanto nas administracións públicas, como na vida social.
Publicar un comentario