Voto e aborto

OUUUUuuuu...Entrada adicada á miña compañeira que con grande lóxica se sinte confundida con tanta polemica ó redor da lei do aborto.

Ela pensa que se trata do mesmo xuizo ou prexuizo que hai 100 anos se aplicaba cando se falaba do dereito ó voto das mulleres, algo completamente incuestionable agora, e se quería rebatir tal dereito dicindo que as mulleres votarían por motivos "futiles".

Tamén se tivo a mesma reacción cando se promulgou a lei do divorcio e agora moita da xente que se opuxo con virulencia a esa lei xa fixo uso dela incluso mais de unha volta.

E co tema de idade?. Ou seña que unha rapariga de 16 anos como a nosa podería decidir independentemente poñerse ou quitarse os peitos ou facerse unha ciruxía estética e non podería face-lo mesmo por correxir un erro própio (e alleo claro).

Son bastante reacio a darlle mérito a alguén como Viviana Aído que ten como único mérito ser afillada do señor Chaves e penso que ter un ministerio da igualdade é o recoñecemento mais humillante de que as mulleres non poden chegar a ser iguais por sí mesmas mais na argumentación a prol da reforma da lei do aborto coido que atinan bastante o malo é que o sistema politico fai que a aprobación da mesma dependa non dos argumentos senon de xogos florais que pouco ou nada teñen que ver coas mozas que quedan embarazadas sin querelo ou (peor aínda) sen poder/saber evitalo.

Logo a clave voltaría a ser o voto. Porqué o goberno non propón que esta reforma sexa sometida a referendum? Si se perde quedaríase como está o que non é óptimo mais sí mellor que non ter lei sobor de todo sabendo que xa non é penable ter abortado.
Publicar un comentario